Kdo musí mít PENB vypracován

Průkaz je povinnou součástí dokumentace při výstavbě nových budov, dále při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1 000 m2 a také při prodeji nebo nájmu těchto budov nebo jejich částí. Průkaz energetické náročnosti budovy přitom nesmí být starší 10 let. Průkaz je také určen všem, které zajímá, jak snížit spotřebu energie a je dobrou vizitkou pro vlastníky budov, ukazující na správný postoj k ekologii a úspoře energií.
 
Velkou změnu do povinnosti mít vypracovaný Průkaz Energetické Náročnosti Budovy přinesla novela zákona č. 406/2000 Sb., která od 1.1.2013 stanoví povinnost vlastnit tento dokument všem objektům, u nichž dochází k pronájmu či prodeji těchto budov či jejich částí.
 
Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb.
Platnost novely je od 1. 1. 2013.
 
Od 1. 1. 2013 nastává povinnost pro všechny stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků bytových jednotek při:
  1. výstavbě nových budov a větších změnách již dokončených budov
  2. prodeji budovy nebo její ucelené části
  3. při pronájmu celé budovy

 

 

Časový harmonogram zavedení povinnosti dle typu budov

Povinnost nechat zpracovat Průkaz Energetické Náročnosti Budovy se bude vztahovat též na nemovitosti vlastněné orgány státní moci a bytové domy podle velikosti vztažné podlahové plochy, a sice k pevně určeným datům.

Přehled toho, kdy a komu nastane povinnost mít zpracován PENB názorně ukazuje následující tabulka :

 

Datum vzniku povinnosti

Čeho se povinnost týká

1. leden 2013 Prodej budovy nebo její ucelené části (například bytu); pronájem domu
1. červenec 2013 Budovy užívané orgány veřejné moci (například krajské, městské a obecní úřady, budovy Policie ČR, městské policie, hasičů, soudy) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2
1. leden 2015 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2*
1. červenec 2015 Budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2*
1. leden 2016 Pronájem ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů
1. leden 2017 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2*
1. leden 2019 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2*

*Energeticky vztažná plocha je orientačně půdorysná plocha budovy krát počet užívaných podlaží

V případě, že si nejste jisti, zda a kdy se na váš objekt tato povinnost vztahuje, neváhejte nás kontaktovat.

 

 

Kdo nemusí mít PENB vypracován

Průkaz energetické náročnosti budovy nebudou potřebovat majitelé:

  1. chat, chalup a dalších objektů určených k rekreaci
  2. budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
  3. budov, které jsou kulturní památkou anebo nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci a nutné úpravy by zásadně změnily jejich charakter či vzhled; tato skutečnost se dokládá závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče
  4. budov pro náboženské účely
  5. průmyslových a výrobních provozů, dílen a zemědělských budov s roční energetickou spotřebou do 700 GJ
  6. stávajících objektů rodinných domů, kteří nehodlají dům prodávat ani pronajímat
  7. nabyvatelé v rámci dědického řízení, neboť zákon mluví pouze o vztahu mezi prodávajícím a kupujícím (smyslem zákona je to, aby kupující či nájemce byli informováni o tom, jak energeticky náročný objekt, o který mají zájem